Pannon-Mag-Agrár Kft.
A magban őrzött minőség!

Kosár tartalma

A kosár üres

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

PANNON-MAG-AGRÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2021. 06. hó 16. napjától

 

 1. Információ

A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a PANNON-MAG-AGRÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: PANNON-MAG-AGRÁR Kft. vagy Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.pannonmag.hu  honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra (vásárlásra) vonatkozik, amely a www.pannonmag.hu weboldalon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés), függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a Szolgáltatóval köti meg, amelynek adatai a következők:

Cégnév: PANNON-MAG-AGRÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Hu - 9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy utca 12.

Nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-012756

Adószám: 13420202-2-08

Számlaszám: 12092000-01384766-00100001

Telefonszám: +36703127989

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36703127989

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8-16

E-mail: pannonmagwebaruhaz@gmail.com

Postacím: Hu - 9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy utca 12.

 

 1. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely awww.pannonmag.hu weboldalon található, elektronikus áruházon keresztül történik (továbbiakban: Webáruház).

 

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 8-16 óra között a pannonmagwebaruhaz@gmail.com címen áll rendelkezésre, levelekre 24 órán belül válaszolunk.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36703127989

 

Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

 

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

 

Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a fentiekben rögzített elérhetőségen.

 

A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

Amennyiben annak ellenére, hogy a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

A Szolgáltató a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

 

Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél a PANNON-MAG-AGRÁR Kft a megrendelés teljesítését megtagadhatja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva a PANNON-MAG-AGRÁR Kft.-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével a Kft.-nek bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben a Kft.-nek sorozatosan kárt okoz úgy a Kft.-nek jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

 

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 1. A megrendelés folyamata

A Webáruház főoldalán található ikon-ra kattintva -Regisztráció pont alatt-, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, lakóhely és egy valós e-mail cím illetve felhasználónév és egy választott jelszó megadása szükséges.

 

Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.

 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban a Szolgáltatónak a Vásárlót azonosítania szükséges a szerződés teljesítése értelmében és a könyvviteli kötelezettségek jogszabályi teljesítése érdekében fel kell vinnie a saját    rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható.

 

Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.

 

A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. nem felel.

 

A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetőség van, illetve kérheti ügyfélszolgálatunkon keresztül is.

 

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani.

 

Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért a Szolgáltató csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Szolgáltató adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

 

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.  Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Szolgáltató a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

 

A megvásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

 

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

 

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

 

A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a Szolgáltató kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét.

 

A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

 

A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.

 

Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Folytatom a vásárlást”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Részletes kosár” gombra kattintva.

 

Ha a „Folytatom a vásárlást” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

 

Ha a fentiek szerint a „Részletes kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

 

Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

 

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Tovább az adatok megadásához” felirat kattintás után az átvételi lehetőséget kell kiválasztani, az igényelhető extra garanciát, a fizetési módot, a csomagolás, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

 

Ezt követően a „Tovább az összesítő oldalra” feliratra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Vissza az adatok megadásához” feliratra kattintva módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból, továbbá mennyiséget módosíthat.

 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. „A vásárlási feltételeket és az elektronikus számlázást elfogadom” ablakra kattintva Vásárló azokat elfogadja. Az ablak mellett megjelenített „Részletek”-re kattintva részletesen megismerheti a vásárlási feltételeket.

 

Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

 

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 

A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgálató automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A pannonmagwebaruhaz@gmail.com címről küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, valamint a csomagolás módját, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. 

 

A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett. Megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltat akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A Szolgáltató a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

 

Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése a Szolgáltatónak nem áll módjában.

 

A Szolgáltató a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A Szolgáltató külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért a Szolgáltató kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt.

 

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a pannonmagwebaruhaz@gmail.com címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.

 

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

 

A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat a Szolgáltató általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

 

Amennyiben Szolgáltató szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Szolgáltató jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Szolgáltató köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

 

A Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Szolgáltató vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges.

Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A megrendelés adatait a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. szerverein tárolja. Miután Ön megadta a Kft. részére az e-mail címét, a Kft. megrendelés visszaigazoló e-mailben elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát.

 

A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

 

A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

 

A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

 

Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó pénzintézet az Raffeisen Bank Zrt. (bankszámlaszám: 12092000-01384766-00100004).

 

 Céges vásárlásnál a cégbejegyzés alapjául szolgáló Társasági szerződés, valamint az aláírási címpéldány vagy meghatalmazás is szükséges az átvételhez.

 

Értékhatártól függetlenül, az utánvétes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén a webáruházban meghatározott kezelési költséget számítunk fel.

 

A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

 

A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

 

Utánvétes fizetések visszatérítését a Szolgáltató szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány).

 

Postai visszatérítés a Szolgáltatónak nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló a Szolgáltató erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az utánvét kezelési költség csak utánvétes fizetési mód esetén jelenik meg, az előre utalás esetén ezt a díjat elengedjük. Személyes átvétel esetén a költség szintén elengedésre kerül.  

 

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

 

A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az Raiffeisen Bank Zrt. számlavezető pénzintézet aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

 

A Szolgáltató részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor.

 

A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába az általa okozott károk tekintetében.

 

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

 

A Szolgáltató által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 

A számlakészítés során átadott adatokat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 

A Webáruházban történő megrendelések esetén a Szolgáltató személyes átvételi lehetőséget is tud biztosítani a székhelyén. Vásárló a munkanapokon 9.00 óra előtt feladott rendelést az átvételi értestést követően veheti át, kizárólag az átvételi értesítő sms-t és e-mailt követően. (Vásárló e-mail értesítőt kap az átvételről, vagy sms-t személyes átvételi értesítő esetén.) Szolgáltató a levélhez mellékeli a számlát és a garancialevelet. Áruátvétel csak rendelés alapján lehetséges.

 

Az átvételre 5 munkanap áll a Vásárló rendelkezésére, ezt követően a rendelés törlésre kerül.

 

A Szolgáltató a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár Szolgáltatónak történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén Szolgáltató azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

 

Szolgáltató a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint - amennyiben nem a személyes átvételt választja - szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat. Az átadásról Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

 

A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar Posta 2500 Esztergom, Arany J. u 2.

                                                                NIKÉTrans 2014 Kft 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.

 

A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz, amelyet az alapdíj tartalmaz. Első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

 

A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. A mindenkori szállítási díjak és feltételeket a Vásárló a vásárlás előtt a webáruház „Szállítási feltételek” ikonjára kattintva részletesen megismerhet.

 

Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést Szolgáltató jogosult visszautasítani. Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a Szolgáltató vagy a Futárszolgálat átvételi pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

 

A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a Szolgáltató, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

 

Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Szolgáltató Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Szolgáltató ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

 

Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Szolgáltató jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni.

 

A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a Szolgáltatóhoz, amely a Szolgáltató számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Szolgáltató jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

 

A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

 

Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. Szolgáltató az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. Szolgáltató a szállítással kapcsolatos esetleges vitás esetek elkerülésére a szolgáltatásai között szereplő szállítási biztosítást ajánlja.

 

Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi Szolgáltató Ügyfélszolgálata felé. Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében Szolgáltató rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén - azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék

 

A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

 

Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fentiekben feltüntetett elérhetőségeken keresztül, Szolgáltató részére. Ebből a célból felhasználhatja a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Szolgáltató postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

 

 Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a Szolgáltatóhoz személyesen visszaszállítani vagy a Szolgáltató címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.

 

A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt (14 nap) a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy a Szolgáltató részére átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni a Szolgáltató részére.

 

A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (Szolgáltató a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a Vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

 

Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.

 

A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Visszatérítés történhet banki átutalással vagy készpénz visszafizetéssel, postai pénzvisszaküldésre lehetőség nincsen.

 

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést a Szolgáltató a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

 

Ha Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket visszakapta eddig az időpontig.

 

Elállásnál a Szolgáltató nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás, vagy a csomagolás díja.

 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat a pannonmagwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, illetve a Hu – 9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy utca 12. postacímen.

 

Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Szolgáltató mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:

 • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
 • ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere a Szolgáltató számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy a Szolgáltató jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

 

A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

 

A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a Szolgáltató ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (Szolgáltatóval) szemben gyakorolhatja.

 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

 

A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

A gyártó, illetve forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásának napja.

 

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs hely.
 •  

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a Szolgáltató székhelyén történhet.

 

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Nem felel továbbá PCX, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

 

Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

 

A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

 

A Szolgáltató a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a szállításról szóló átvételi értesítő levél mellékletét képezi, amennyiben Vásárló a kiszállítást igényelt.

 

A PANNON-MAG-AGRÁR Kft. által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

 

A PANNON-MAG-AGRÁR Kft. számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában a Kft. a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk.

 

Garanciális hiba esetén az elektronikus számla igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.

 

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy a Szolgáltató új számlát állít ki.

 

Átutalás esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

 

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

 

A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

 • Szóbeli panasz esetén:

- személyesen a Szolgáltató székhelyén

- telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

 • Írásbeli panasz esetén:

- postai úton

- elektronikus levélben.

 

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

 

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu  holnapon érhetők el.

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

A webáruház html alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PANNON-MAG-AGRÁR Kft. a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 

A PANNON-MAG-AGRÁR Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

A PANNON-MAG-AGRÁR Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021.06. hó 16. napja.

 

Jelen ÁSZF letölthető: www.pannonmag.hu oldalon.

 

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

A hibajelentést Vásárló a belépést követően tudja a Hibajelentő lapon megtenni.

 

A folyamat során ki kell választania a hibás terméket tartalmazó rendelést. Meg kell adnia – hogyan juttatja vissza a Szolgáltatóhoz a terméket, futárt igényel (díjazás ellenében) vagy személyesen beviszi, vagy elküldi postán.

 

Az ügyintézés a Szolgáltató raktárába történő beérkezést követően kezdődik.

 

Az ügymenetet segíti, ha a Vásárló a termékhez mellékeli a számla másolatát, vagy a számla számát és/vagy a rendelési azonosítót, valamint a pontos hibaleírást. Szolgáltató a garanciális vizsgálatot kizárólag a hibaleírásban leadott hibára folytatja le.

 

A termékhez mellékelni kell a tartozékait. (Csomagolási elemnek tekintendő minden olyan, ami a termék része volt a termék átvételekor és még rendelkezésre áll, pl. a gyári csomagolás.)